Number 1 website platform in Thailand

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

สถานะหน้าปัจจุบัน

language
www.

ปรับแต่งเว็บด้วยระบบเสริมพิเศษของเว็บสำเร็จรูป iGetweb

ปรับแต่งเว็บด้วยระบบเสริมพิเศษของเว็บสำเร็จรูป iGetweb

จำนวนเข้าชม: 6,620 | 13/10/2014

ปรับแต่งเว็บด้วยระบบเสริมพิเศษของเว็บสำเร็จรูป iGetweb

                ระบบเสริมพิเศษ เป็นระบบที่มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติม ทำให้กับเว็บไซต์เว็บสำเร็จรูปของท่านน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบเสริมพิเศษนี้จะประกอบด้วยลูกเล่นต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการบริหารระบบเสริมพิเศษดังนี้

                นาฬิกาตกแต่ง 

สามารถเลือกนาฬิกาเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ของคุณได้ และนาฬิกาที่คุณเลือกจะแสดงผลในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีรูปแบบนาฬิกาของระบบให้ท่านเลือกใช้ดังภาพด้านล่าง

         ท่านสามารถเลือกใช้รูปแบบนาฬิกาของระบบและกำหนดสีของนาฬิกาได้จากช่อง เลือกข้อมูล เพื่อเลือกใช้สีของนาฬิกา เมื่อทำการตั้งค่าระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าของระบบที่ท่านได้ดำเนินการตั้งค่า

Social Network 
Social Network คือ การที่ผู้คนสามารถทำความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ Social Network  ก็ คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง ซึ่งในส่วนของระบบนี้ คุณสามารถนำ ID ของ Social Network ที่คุณใช้งานอยู่มาเชื่อมบนเว็บไซต์ได้  โดยหน้าเว็บไซต์ของคุณจะปรากฎ Icon Social Network นั้น เมื่อคลิกที่ Icon จะเชื่อมลิงค์ไปที่ Social Network ที่คุณใช้งานอยู่

 

บทความโดย iGetweb.com

Number 1 Website Platform in Thailand

จำนวนเว็บไซต์
230,928
จำนวนสินค้า
2,070,129
จำนวนบทความ
42,364,425
จำนวนรูปภาพ
1,891,661
Pageviews
161,831,959
ปรับปรุงเมื่อ
13/04/2021
ออนไลน์
1,949
uptime
นโยบายข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ iGetWeb.com

โฆษณาสินค้า