Number 1 website platform in Thailand

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

สถานะหน้าปัจจุบัน

language
www.

แจ้งปรับปรุงระบบ Server Email Hosting เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

แจ้งปรับปรุงระบบ Server Email Hosting เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

จำนวนเข้าชม: 9,616 | 29/01/2014

 

เรียนผู้ใช้บริการ iGetWeb.com

   ทาง iGetWeb จะมีการปรับปรุง Server Email Hosting เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ทำให้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น
จึงเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่าจะมีการปรับปรุงระบบในวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 01:00-04:00 น.(ตี1-ตี4) ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถรับ-ส่งอีเมล์ได้ หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
iGetWeb.com

 

Number 1 Website Platform in Thailand

จำนวนเว็บไซต์
230,928
จำนวนสินค้า
2,075,617
จำนวนบทความ
42,364,929
จำนวนรูปภาพ
1,892,598
Pageviews
162,819,475
ปรับปรุงเมื่อ
06/08/2021
ออนไลน์
90
uptime
นโยบายข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ iGetWeb.com

โฆษณาสินค้า