Number 1 website platform in Thailand

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

สถานะหน้าปัจจุบัน

language
www.

DBD Registered คืออะไร สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

DBD Registered คืออะไร สำคัญกับเว็บไซต์อย่างไร

จำนวนเข้าชม: 7,147 | 23/11/2016


          เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ออกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ E-Commerce สำหรับุคคลธรรมดา และนิติบุคคลค่ะ เพื่อยืนยันตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์
ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าได้ในระดับหนึ่งค่ะ                    
          เว็บไซต์ E-Commerce ที่มี    เครื่องหมาย DBD Registered รับรองอยู่นั้น  เป็นเว็บไซต์ E-Commerce
ที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีเครื่องหมาย DBD Registered เนื่องจากการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ได้เครื่องหมาย DBD Registered มานั้น จำเป็นต้องยื่นเอกสารต่างๆ ใช้ขอจดทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขอจดทะเบียน
มีตัวตนอยู่จริง เป็นเจ้าของเว็บไซต์จริง การซื้อสินค้าจากเว็บที่มีเครื่องหมาย DBD Registered จึงสามารถมั่นใจได้ว่า
จะไม่ถูกร้านค้าเอาเปรียบ โกง หรือไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากผู้ขายมีตัวตนอยู่จริง ดังนั้น การจดทะเบียนพาณิชย์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ได้ว่า มีตัวตนจริงหรือไม่  ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของเรา 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการขอเครื่องหมาย ดังนี้ 
ผ่านระบบขอเครื่องหมายออนไลน์ เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com (คู่มือการขอเครื่องหมาย)

จัดส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973

Number 1 Website Platform in Thailand

จำนวนเว็บไซต์
230,928
จำนวนสินค้า
2,088,745
จำนวนบทความ
42,367,387
จำนวนรูปภาพ
1,896,483
Pageviews
166,046,166
ปรับปรุงเมื่อ
14/08/2022
ออนไลน์
1,506
uptime
นโยบายข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ iGetWeb.com

โฆษณาสินค้า