เป็นทอง 95%,90%,96.5% จำหน่ายเป็นน้ำหนัก+ค่าแรงค่ะ