ริบบิ้นต่วน  CUT-EDGE RIBBONCOLOR CHART : 70 COLOR
Detel     :   ริบบิ้นต่วน มีให้เลือกหลายสีหลายขนาด นิยมใช้ในการตกแต่งกล่องของขวัญหรือทำโบว์เนื่องในโอกาสต่างๆ 
                หรือใช้ในงานสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ        
Ribbon  :    >> Catalogสีริบบิ้นต่วน     -สอบถามรายละเอียด      -สั่งพิมพ์ริบบิ้น