ตัวอย่างงานกระจังหน้าจากลูกค้าบางส่วนครับ

http://www.pbase.com/flinstone/mercedes_grille