เครื่องตั้งเวลาเสียงออด ออกแบบติดตั้งเครื่องตั้งเวลาเสียงออดเข้างานเลิกงานโรงงาน เครื่องตั้งเวลาเสียงกริ่งโรงเรียน เครื่องตั้งเวลาเสียงออดติดตั้งระบบประกาศเสียงตามสาย เครื่องตั้งเสียงกริ่งพักเรียนเปลี่ยนคาบเวลาเรียน เครื่องเวลาเสียงออด toa TT-104B TOA EV-20R SOUND REPEATER เครื่องบันทึกเสียงออด ITC รุ่น T-6232 จำหน่ายเครื่องตั้งเวลาเสียงออด สามารถตั้งเวลาได้ 200 โปรแกรมต่อวัน เครื่องตั้งเวลาเสียงออดดิจิตอล สามารถเลือกสัญญาณเสียงได้สูงสุด 99 โปรแกม มีเครื่องเล่น MP3 ในตัวพร้อม SD Card ขนาด 2GB