เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาจดจำรหัสของสินค้า ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ