Number 1 website platform in Thailand

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

สถานะหน้าปัจจุบัน

language
www.

บทสัมภาษณ์เจ้าของเว็บไซต์  http://www.vpathai.org/  สมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศไทย 

บทสัมภาษณ์เจ้าของเว็บไซต์  http://www.vpathai.org/  สมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศไทย 

จำนวนเข้าชม: 197,018 | 08/04/2010

บทสัมภาษณ์ สมาชิกที่ใช้บริการ iGetWeb


          วันนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับ นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์  โอสถานนท์ สมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศไทย  http://www.vpathai.org    

 

น.สพ.รุ่งโรจน์  โอสถานนท์ 
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
     

            สวัสดีค่ะ ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะ

            สวัสดีครับ ผม นายสัตวแพทย์ชวลิต จิรประเสริฐวงศ์  เป็นทีมดูแลเว็บไซต์ www.vpathai.org  ซึ่งทีมนี้จะมีอยู่ 2 คน คือ ตัวผม และนายสัตวแพทย์สถาพร จิรนิธิสกุล  โดยเราทั้งสองคนได้รับมอบหมายจาก อาจารย์นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์  โอสถานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ VPAT   โดยที่ผมกับหมอสถาพร ได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มใช้ชื่อ www.vpathai.org   ซึ่งรวมระยะเวลามากกว่า 5 ปี  

            วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย คืออะไรค่ะ

            สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยนั้นตามกฎหมายระบุไว้ดังนี้
                  1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการบำบัดโรคสัตว์
                  2. ผดุงรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
                  3. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในหมู่สมาชิก
                  4. เป็นศูนย์รวมพบปะสังสรรค์ด้านกีฬาและบันเทิง
                  5. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาที่จะจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนัน และไม่มีเจตนาที่จะหาผลกำไรแบ่งกันแต่อย่างใด
                  6. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง            เมื่อมีผู้มาเข้าเว็บไซต์ของสมาคม สิ่งที่ผู้เข้าชมได้รับกลับไป จากเว็บไซต์นี้คืออะไร

             สำหรับเวบไซต์ www.vpathai.org    นั้นในตอนแรก ผมและคุณหมอสถาพรได้มีโอกาสได้พูดคุยถึงแนวทางการทำงานกับ สพ.ญ. ดร.ศิรยา  ชื่นกำไร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย โดยท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ต้องการที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ความทันสมัยและเข้าถึงสังคมมากที่สุด โดยท่านให้แนวทางของเวบไซต์ว่าควรจะมีรูปแบบที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการติดต่อในด้านต่าง ๆ  มีระบบเหมือนเป็นสมาคมออนไลน์  และมีความเป็นสากล เพื่อให้สัตวแพทย์ที่เป็นชาวต่างประเทศสามารถที่จะเข้ามาติดต่อสืบค้นสิ่งต่าง ๆ ของทางสมาคมได้  ประกอบกับการที่ทาง VPAT ได้ปรับเปลี่ยนงานสัมมนาวิชาการที่จากเดิมเน้นเฉพาะสัตวแพทย์ชาวไทย ไปเป็นงานสัมมนาวิชาการที่มีทั้งสัตวแพทย์ชาวไทยและสัตวแพทย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วม
                   ดังนั้น www.vpathai.org จึงมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลระหว่างสมาคมกับสัตวแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ จะสามารถรับรู้ข้อมูล  กำหนดการสัมมนารวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์  การลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าประชุมหรืออบรมวิชาการทางสัตวแพทย์รวมถึงระบบชำระเงินออนไลน์  การดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของทางสมาคม รวมถึงเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ  มีเว็บบอร์ดสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีระบบติดต่อกับทาง VPAT  ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น


            เหตุผลที่คุณตัดสินใจเลือกใช้บริการเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ในการเผยแพร่ข้อมูลของสมาคม

              ทั้งนี้เนื่องจาก การทำงานในรูปแบบของสมาคมจะต้องมีการสานต่อการทำงานอยู่ตลอดเวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานได้ตามวาระ ดังนั้นผมและคุณหมอสถาพรได้ปรึกษากันตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะรับผิดชอบเรื่องเว็บไซต์ คือ คนที่มาใหม่ต้องสานต่อได้อย่างง่าย  สามารถเข้ามาควบคุมดูแลได้ต่อเนื่อง เพราะเราเคยมีประสบการณ์ในอดีต ที่เว็บไซต์ในอดีต  เป็นเว็บไซต์ในลักษณะที่ใช้เขียนขึ้น มีผู้ดูแลและเข้าใจเพียง 1-2 คน และเมื่อไม่สามารถติดต่อผู้ที่เคยดูแลได้ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทราบวิธีการควบคุม หรือวิธีการติดต่อบริษัทที่ให้เช่าโฮสต์  ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงเลือกใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปในการจัดทำเว็บไซต์ของ VPAT 

            เหตุผลที่คุณเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปกับทาง igetweb.com คืออะไรค่ะ

           ก่อนที่เราจะเลือกใช้ igetweb.com นั้น เราเคยเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปจากบริษัทอื่นมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี  เมื่อเสร็จสิ้นสัญญาจากบริษัทเก่า ผมกับคุณหมอสถาพรได้ปรึกษากันว่าจะยังใช้บริษัทเดิมหรือหาบริษัทใหม่ดี เราก็หาจุดด้อยและจุดเด่นของบริษัทเก่า แล้วคิดไปคิดมาจึงได้ข้อสรุปว่า เราน่าจะลองหาตัวเลือกจากบริษัทอื่นเพื่อหาสิ่งที่ลงตัวมากกว่าเดิม เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าว เราจึงทำการหารายละเอียดบริษัทที่บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของแต่ละบริษัทดู เปรียบเทียบรายละเอียด และพูดคุยกับทางทีมงานของแต่ละบริษัทว่า ระบบของแต่ละบริษัทนั้นสามารถที่จะรองรับความต้องการของทางเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างไรกันบ้าง บทสรุปจากการพูดคุยแต่ละบริษัท รวมถึงเอาประสบการณ์จากการใช้บริการของบริษัทเดิมนำมาเปรียบเทียบกัน จึงได้เลือกใช้ igetweb.com มาใช้งาน 

           หลังจากใช้เว็บ กับ igetweb.com แล้ว เป็นอย่างไง บ้างค่ะ  

             ในตอนแรกที่เราใช้บริการ igetweb.com  ด้วยความที่ว่าเรายังไม่ทราบทางบริษัท igetweb.com จะตอบโจทย์และรองรับความต้องการหรืออำนวยความสะดวกให้เราได้มากเพียงใด รวมถึงเราจะประทับใจงานบริการหรือระบบความช่วยเหลือของ igetweb.com ได้มากน้อยเพียงใด  เราจึงเลือกอายุการใช้งานเพียง 1 ปี  หลังจากใกล้คบกำหนด 1 ปี  เราจึงได้เสนอทางคณะกรรมการของสมาคมฯ ว่า เห็นควรที่จะต่ออายุและเลือกใช้บริการจาก igetweb.com ต่อไป ทางสมาคมฯ จึงมีมติให้ต่ออายุการใช้งาน โดยทำสัญญา 3 ปี  เหตุผลที่เราเลือกที่จะใช้บริการต่อจาก igetweb.com ต่อไปอีก เนื่องจาก  ทาง igetweb.com สามารถที่จะตอบโจทย์ของเราได้อย่างครบถ้วน และมีหลายข้อที่ตอบได้เกินโจทย์ที่เราต้องการ อาทิ ระบบสมาชิก ระบบการดาวน์โหลด ระบบจองการสัมมนา ที่สามารถกำหนดจำนวนคน ขั้นตอนการลงทะเบียน รวมถึงระบบชำระเงินที่ตัดผ่านบัตรเครดิต  ซึ่งตรงจุดที่เราประทับใจกับทาง igetweb.com นั่นคือ “การบริการหลังการขาย” ซึ่งนับว่าเป็นจุดสำคัญที่เราเลือก  เพราะการเขียนโปรแกรม การเขียนสคริปท์ต่าง ๆ มารองรับการบริการนั้น บริษัทไหน ๆ ก็สามารถทำได้ แต่การบริการที่ใส่ใจ ผมว่ามีไม่กี่บริษัทหรือน้อยมากที่จะได้รับบริการอย่างนี้ ซึ่งก็นับว่าโชคดีเหมือนกันที่เราได้ igetweb.com เป็นผู้ช่วยในการจัดทำ www.vpathai.org  

           กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคม เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไร และให้ประโยชน์อย่างไรค่ะ

             งานประชุมสัมมนาวิชาการ หรือที่เรียกว่า CE-VPAT ที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสัมมนาวิชาการ โดยมีการเชิญ Speaker  ที่มีชื่อเสียงทั้งจากในและต่างประเทศ  ซึ่งมีนับ 10 โครงการใน 1 ปี  ซึ่ง www.vpathai.org นอกจากจะเป็นตัวกลางเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบถึงรายละเอียดของ CE-VPAT  เกี่ยวกับเนื้อหา , Speaker , วัน เวลา , สถานที่ , ค่าใช้จ่าย  และในปัจจุบันนี้ ทาง www.vpathai.org  ยังเพิ่มความสามารถที่จะจอง CE-PAT Online ผ่านหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงการชำระเงินผ่านระบบตัดบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยสูงได้ทันที 

           สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  เป็นการรวมตัวของคณะสัตวแพทย์หรือชมรม ใดบ้างค่ะ

            สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันของนายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์หญิงที่เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการบำบัดโรคสัตว์  

           สมาคมมีผลตอบรับอย่างไรบ้างค่ะ จากการทำเว็บไซต์นี้ขึ้น

            ผลตอบรับจากการมี www.vpathai.org  นั้น ทำให้เป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก VPAT ที่เป็นนายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์หญิง กับทางสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์  สมาชิกจึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที  และทางสมาคมฯ ก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลที่ทางสมาชิกฯ ต้องการจะบอกกล่าวให้กับทางสมาคมได้ง่ายขึ้น  สะดวกรวดเร็วขึ้น  ทันใจ

           หากมีผู้ที่มีความประสงค์อยากจะเข้ารวมสมาคมจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 

            ผู้ที่จะทำการสมัครสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามที่ทางสัตวแพทย์สภารับรอง และเป็นสมาชิกของทางสัตวแพทยสภา และมีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวกับการบำบัดโรคสัตว์  และมีรายละเอียดตามระเบียบของทางสมาคมฯ กำหนด

           ประโยชน์ที่สมาคมจะได้รับจากการจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น คืออะไรค่ะ 

             การที่มีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางระหว่างทางสมาคมฯ กับทางสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทำให้ทางสมาคมมีช่องทางที่จะสื่อสารไปยังเหล่าบรรดาสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อทางด้านข่าวสารการอบรม สัมมนา แจ้งข่าวสารของสมาคมไปยังสมาชิก รวมถึงเป็นช่องทางที่ทางสมาชิกสมาคมส่งสารกลับไปยังสมาคม ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อสงสัย หรือเสนอแนะความเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อสมาคมฯ   ทำให้สมาคมฯ กับเหล่าบรรดาสมาชิกมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และรับทราบถึงความต้องการของกันและกัน จึงให้เกิดความสามัคคีและนำความก้าวหน้าสู่สมาคมฯและวงการสัตวแพทย์ไทยต่อไป

           อยากให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ของคนไทย  

             ในปัจจุบันนี้  กลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองจากการที่มองเห็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงแค่สัตว์ แต่ผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันจะมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว  มีการใส่ใจดูแลมากขึ้น  มีความรักความเอ็นดูต่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลี้ยงสัตว์ของคนไทยนั้น ยังมีบางกลุ่มที่ยังเป็นการเลี้ยงที่ขาดความรับผิดชอบ  เลี้ยงตามแฟชั่น โดยไม่ได้มีการศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงอย่างแท้จริง  ขาดการดูแลเอาใจใส่ โดยลืมนึกว่า เมื่อนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงสักตัวหนึ่ง ต้องรับผิดชอบและดูแลเค้าไปตลอดชีวิต เพราะเค้าเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งของที่จะนำไปทิ้งหรือฝากใครเลี้ยง หรือหมดความรักก็เลิกเลี้ยง ปล่อยทิ้งตามวัดตามถนน  ดังนั้นจึงควรจะปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์แบบมีความรับผิดชอบ ซึ่งทาง VPAT ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

           ปัจจุบันนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมักนำสัตว์เลี้ยงที่ตนไม่ต้องการแล้วมาปล่อยทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ  

              การปล่อยสัตว์เลี้ยงที่ตนไม่ต้องการตามที่สาธารณะนั้น  ตามความเห็นของผม สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ได้รักสัตว์จริง ๆ เลี้ยงตามกระแส ตามแฟชั่น เมื่อเกิดอาการเบื่อ ก็เลิกเลี้ยง พบได้ในกลุ่มวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่ไม่สามารถจะลำดับความคิดได้    และกลุ่มที่ไม่อยากรับผิดชอบรักษา เมื่อสัตว์ป่วย สัตว์แก่ชรา ก็จำเป็นที่จะต้องทำการรักษา หรือดูแล  กลุ่มคนพวกนี้ ก็ไม่อยากที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ไม่อยากเสียเวลาที่จะมาป้อนอาหาร ป้อนน้ำ เช็ดตัวหรือดูแล  อาจจะรวมไปถึงสุนัขที่มีสายพันธุ์ แต่ไม่สามารถที่จะให้ลูกหรือหมดความสำคัญต่อธุรกิจของตนไป บรรดาเจ้าของในกลุ่มนี้ ก็จะจัดการหาที่ปล่อย ปล่อยตามวัด หรือตามที่สาธารณะ  และจากประสบการณ์ บุคคลที่ไม่อยากจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นและนำสัตว์มาปล่อย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีรายได้น้อย  เพราะกลุ่มที่มีรายได้น้อยแต่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงที่ตนเลี้ยงนั้น ถึงแม้จะขาดปัจจัยทางด้านการเงิน แต่น้อยรายที่จะนำสัตว์ไปปล่อย มีแต่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ดีที่สุดตามอัตภาพของตน
                     อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า ทาง VPAT ได้ให้ความสำคัญกับ “การเลี้ยงสัตว์แบบมีความรับผิดชอบ” ซึ่งคำว่ารับผิดชอบ นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการปล่อยสัตว์เลี้ยงตามสถานที่ต่าง ๆ   และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการปลูกฝังการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปัจจุบันนี้ความรับผิดชอบดูเหมือนจะหายไปจากสังคมไทย

           ในการทำเว็บไซต์ครั้งนี้ ทางสมาคมมีความคาดหวังอย่างไรบ้างค่ะ  

              ความคาดหวังในการนำเว็บไซต์เข้ามานั้น ก็อาจจะเหมือน ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรให้กับบรรดาสมาชิก  รวมถึงการประชาสัมพันธ์รายละเอียดขององค์กร รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรให้สาธารณชนรับรู้  และนอกเหนือจากนั้น ทาง VPAT ยังมีความคาดหวังในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางด้านเทคนิคเฉพาะวิชาชีพ เพื่อให้สมาชิก VPAT ทำการสืบค้น หรือค้นคว้าเพื่อนำมาพัฒนาวิชาชีพของตนให้ดียิ่งขึ้น 

           ทางสมาคม ทำการโปรโมทเว็บไซต์อย่างไรบ้างค่ะ  

               เนื่องจากวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ เป็นวงการที่กำลังจะเจริญเติบโต ยังไม่ใหญ่โตมากนัก ดังนั้นการโปรโมทเว็บไซต์จึงทำได้อย่าง่าย ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวชื่อเว็บไซต์ผ่านทาง newsletter ของทาง VPAT ที่มีประจำทุก ๆ เดือน รวมไปถึง การฝาก link web ไปยังเว็บไซต์ของทางองค์กรที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์ต่าง ๆ  รวมถึงเว็บไซต์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
                     สำหรับต่างประเทศ  ก็มีการโปรโมทเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวงการสัตวแพทย์ในแต่ละภูมิภาคของโลก รวมถึงแผ่นพับโปรโมทที่ทำพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสมาคม รวมถึงงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ทาง VPAT เป็นผู้จัดขึ้น

           สุดท้ายนะค่ะฝากอะไรนิดนึง เพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก สมาคมสัตว์แพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย  http://www.vpathai.org   

               ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อยู่ในวงการสัตว์เลี้ยง และที่ขาดไม่ได้คือ นายสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์หญิงที่มีความสนใจในการบำบัดโรคสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตวเลี้ยงหรือปศุสัตว์  สามารถเข้ามาเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะ ติชม ในสิ่งที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการสัตวแพทย์ของไทย   เพราะถ้าวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทยเข้มแข็ง ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโยลีที่มีผลต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน ทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี... ดีขึ้น และดีทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
 

 


Number 1 Website Platform in Thailand

จำนวนเว็บไซต์
230,928
จำนวนสินค้า
2,088,745
จำนวนบทความ
42,367,387
จำนวนรูปภาพ
1,896,483
Pageviews
166,046,252
ปรับปรุงเมื่อ
14/08/2022
ออนไลน์
1,566
uptime
นโยบายข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ iGetWeb.com

โฆษณาสินค้า