Number 1 website platform in Thailand

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

ทำเว็บ

ทำเว็บไซต์

สร้างเว็บ

สร้างเว็บไซต์

เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป

ออกแบบเว็บ

ออกแบบเว็บไซต์

เขียนเว็บไซต์

สร้างเว็บฟรี

เว็บฟรี

ร้านค้าออนไลน์

สถานะหน้าปัจจุบัน

language
www.

สพธอ. รับมอบหมายหน้าที่ดูแลชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

สพธอ. รับมอบหมายหน้าที่ดูแลชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

จำนวนเข้าชม: 9,409 | 11/08/2016

           ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีเรื่องพิจารณาถึงความปลอดภัยของชื่อโดเมน (Domain Name) จากที่มีการจดชื่อโดเมนเพื่อแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ทางการเงินเพื่อหลอกขโมยเงินจากผู้หลงเชื่อจนเกิดความเสียหาย และมีความกังวลถึงผลกระทบกับชื่อเฉพาะที่ความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลังจากที่ ICANN ได้ให้มีบริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับสูงสุด (TLD) เป็นชื่ออะไรก็ได้

           คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องนี้ โดยรวบรวมรายชื่อโดเมนที่สำคัญของประเทศไทย พร้อมดำเนินการปกป้องรายชื่อดังกล่าวในกระบวนการพิจารณาของ ICANN

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรีเรื่องขออนุมัติการดำเนินงานเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องชื่อโดเมน

           เนื่องจากชื่อโดเมนไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ยังเป็นทั้งตัวตน สถานที่ และเครื่องหมายการค้า ที่มีอยู่บนโลกจริง และจากที่ Internet Assigned Numbers Authority (IANA) เปลี่ยนเป็นองค์กรแบบพหุภาคีของผู้ถือผลประโยชน์ (multistakeholder) หลังจากหมดสัญญากับ National Telecommunications & Information Administration (NTIA) จึงทำให้การบริหารจัดการโดเมนไม่ได้พันธะผูกพันทางกฎหมายกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวอีกต่อไป ทำให้แต่ละประเทศมีสิทธิร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโดเมนได้มากขึ้น

           สพธอ. จึงได้ตั้งคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน (Domain Name) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย พิจารณาชื่อโดเมนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลพิจารณาในที่ประชุมของ ICANN ที่เป็นหน่วยงานใหญ่ของ IANA ว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการยื่นขอจดทะเบียนโดเมนใด โดยในการประชุมของคณะทำงานฯ ได้แบ่งหมวดหมู่รายชื่อที่ต้องได้รับการปกป้องดังนี้

    1.ชื่อพระนามพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์
    2.ชื่อภูมิศาสตร์ หรือภูมินาม
    3.ชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
    4.ชื่อเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้าจะใช้กลไก Trademark Clearinghouse (TMCH) เป็นการลงทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ เมื่อมีผู้ขอยื่นจดทะเบียนโดเมนที่มีชื่อเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียน โดเมนนั้นจะถูกเสนอให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก่อน

อ้างอิง : https://www.blognone.com

Number 1 Website Platform in Thailand

จำนวนเว็บไซต์
230,928
จำนวนสินค้า
2,088,745
จำนวนบทความ
42,367,387
จำนวนรูปภาพ
1,896,483
Pageviews
166,046,269
ปรับปรุงเมื่อ
14/08/2022
ออนไลน์
1,611
uptime
นโยบายข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์ iGetWeb.com

โฆษณาสินค้า